Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Generelt
Beskrivelse

FORSKUDDSTREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Frister rapportering/betaling 2016

Frister for levering av a-melding og betaling av skattetrekk/ arbeidsgiveravgift 2016
(justert etter helligdager og helger)

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

 

Rapportering

gjelder måned

Innleveringsfrist

a-melding

Betalingsfrist skattetrekk

og arbeidsgiveravgift

Januar

5. februar 2016

15. mars 2016

Februar

7. mars 2016

Mars

5. april 2016

18. mai 2016

April

6. mai 2016

Mai

6. juni 2016

15. juli 2016

Juni

5. juli 2016

Juli

5. august 2016

15. september 2016

August

5. september 2016

September

7. november 2016

15. november 2016

Oktober

7. november 2016

November

5. desember 2016

16. januar 2016

 

Desember

5. januar 2017

Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir forfallsdagen første virkedag etter forfall.

Forenklet oppgjørsordning

Oppgjør med utsatt betaling ved forenklede oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling. 

Sommerferie: Kan jeg sende a-meldingen på forskudd?

Du kan sende a-melding to måneder fram i tid. Denne muligheten kan benyttes ved ferieavvikling og lignende, men er avhengig av at dataene er klare for rapportering.

 

Innrapportering via altinn
A-meldingen skal innrapporteres via den offentlige portalen www.altinn.no.

For mer informasjon om, eller bistand til å ta i bruk altinn:
Se www.altinn.no, skriv til support@altinn.no eller ring brukerservice telefon  75 00 60 00.

Nyhet
Vi understreker at det fra og med januar 2015 gjennom "A-ordningen" er endrede former for rapportering og innbetaling.   Andre opplysninger
Sist oppdatert
03.02.2016