Betalingsavtale for skattekrav

Generelt
Beskrivelse

Kemneren behandler søknader om betalingsavtaler. Søknader må begrunnes og opplysninger om inntekter og utgifter må dokumenteres.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Søknad om betalingsavtale fremsettes skriftlig. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kemneren. Besøk oss i Kongensgate 31 i Skien eller send en mail til kemneren@skien.kommune.no

Søknaden skal fylles ut med opplysninger bl.a. om navn, adresse og fødselsnr. både til søker og søkers familiemedlemmer.

Videre skal det opplyses om hvilke krav søknaden gjelder, formues- og gjeldsforhold, samt månedlige inntekter og utgifter.

Opplysningene skal dokumenteres (papirkopier av dokumentasjon).
Andre opplysninger
Sist oppdatert
19.11.2015