Forhåndsligning

Generelt
Beskrivelse

Forhåndsligning for personlige skattytere og selskaper utføres av Skattekontoret (skatt sør, tidligere likningskontoret). Dette kan være aktuelt for eksempel ved dødsfall, utflytting av landet, opphør av virksomhet m.v. Avregning etter forhåndsligning utføres av Kemneren.

Kriterier

Du må derfor henvende deg til Skattekontoret for å iverksette forhåndsligning.

www.skatteetaten.no

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
Postboks 360, 3701 Skien
tlf. 35 58 10 00

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Kontakt Skattekontoret for opplysninger om nødvendig dokumentasjon til søknad om forhåndsligning.


Behandlingsprosessen
Saksgang
Søknad om forhåndsligning skal sendes til Skattekontoret. Kemneren foretar avregning etter å ha mottatt forhåndsligning fra Skattekontoret.


Andre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014