Upersonlig forskuddsskatt (tidligere forhåndsskatt)

Generelt
Beskrivelse
Selskaper som er etterskuddspliktige får utskrevet upersonlig forskuddsskatt (tidligere forhåndsskatt) basert på tidligere ligning.  
 
Forskuddsskatten for upersonlige skattytere forfaller i to terminer:
15. februar og 15. april.
 
Innbetaling skjer til kontonummeret som står på innbetalingskortet. Dette blir sendt ut automatisk.

Det er skatt sør som skriver ut forskuddsskatt.
Målgruppe

Etterskuddspliktige selskaper.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
Telefon 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 Skien

Behandlingsprosessen
Saksgang
Dersom forskuddsskatten ikke betales til forfall vil Kemneren kunne kreve inn skyldig beløp.


Andre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014