Personlig forskuddsskatt

Generelt
Beskrivelse

Som personlig næringsdrivende betaler du skatten i form av personlig forskuddsskatt.

 

Forskuddsskatten forfaller fire ganger per år; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Innbetaling skal skje til din skatteoppkrever og du vil få tilsendt innbetalingskort med KID ca den 1. i forfallsmåneden.

Det er skattekontoret, skatt sør, som fastsetter beløpet for forskuddsskatten, basert på siste likning. Dersom du er uenig i forskuddsskattens størrelse må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret. Vi gjør oppmerksom på at forfallsfristene må overholdes selv om du er uenig i forskuddsskattens beløp.

Vi orienterer også om at dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt til forfall, anses også senere terminer av forskuddsskatten som forfalt. I et slikt tilfelle vil skatteoppkreveren derfor kunne tvangsinnkreve hele forskuddsskatten for det året.

 

Gjeldende lov og regelverk

For å lese i regelverket om betaling av forskuddsskatt så kan du gå til Skattebetalingsloven fra 2005

For mer informasjon til deg som næringsdrivende viser vi til brosjyrer m.v. som du finner på skatteetatens sider.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
Tlf 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 SkienAndre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014