Ideell/allmennyttig organisasjon som arbeidsgiver

Generelt
Beskrivelse

Ideell eller allmennyttig organisasjon kan levere forenklet oppgjørsordning hvis lønnsutgifter pr. ansatt utgjør kr 45 000 (kr 450 000 totalt) utenfor næringsvirksomhet.

For lønnsutbetaling inntil kr 6 000 per person og år, må ikke skjema innsendes. Skjema skal dog fylles ut og oppbevares i organisasjonens regnskap.

Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner som leverte RF-1062 i 2014 kan nå levere forenklet a-melding (A05).

Den nye meldingen finnes på Altinn under « Skjema og tjenester». Det oppfordres til å levere elektronisk, men det er også mulig å levere på papir ved å laste ned papirutgaven fra Altinn under «levere a-melding» eller følge linken nedenfor:

Link til a-melding

Papirutgaven kan også hentes i våre lokaler hvis man ikke har tilgang til å skrive ut skjemaet hjemme.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland

Annen informasjon


Andre opplysninger
Sist oppdatert
13.02.2015