Kommunale avgifter - fakturaspørsmål

Generelt
Beskrivelse

Her vil du finne de vanligste spørsmål og svar om eiendomsgebyrer.

Pris for tjenesten

Fakturaen betales i henhold til de priser og frister som gjelder for tjenesten.

Forfall :
20.02
20.06.
20.10.

 

Beregning av kommunale avgifter
NrSpørsmål om avgiftBeregning av avgiften
1

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Gårdsbruk og bolig beregnes likt.
Fritak for landbruksbygninger og driftsbygninger.
Fritak for jord og skogbruk (LNF)
På faktura er det skattegrunnlag som er oppgitt

  Eiendomsskattetakst
  - 15% redusjonsfaktor
  -200.000 kr pr. boenhet
  = skattegrunnlag
  x 6,50 promille (deles på 1000)
  = beregnet skatt pr. år

  Beregningen skjer for ett år. Del summen ovenfor på 3.

 

2 Hvordan beregnes vann-gebyr?
  Pris pr m3 vann er: 9,78 kr + mva

  Utregning vannmåler:
  Fast gebyr for vanlig bolig = 60m3 X 9,78 kr. + mva.
  I tillegg kommer forbruk X 9,78 kr. + mva.

  Utregning vanlig hus:
  Fast gebyr for vanlig bolig = 60m3 X 9,78 kr. + mva.
  Bruksarealet av huset (m2) X 1,2 X 9,78 kr. + mva.

  Du deler denne summen på 3 (dvs. 3 ganger i året )
3 Hvordan beregnes avløps- og kloakkgebyr?
  Pris pr m3 avløp er: 13,59 kr + mva

  Utregning vannmåler:
  Fast gebyr for vanlig bolig = 60m3 X 13,59 kr. + mva.
  I tillegg kommer forbruk X 13,59 kr. + mva.

  Utregning vanlig hus:
  Fast gebyr for vanlig bolig = 60m3 X 13,59 kr. + mva.
  Bruksarealet av huset (m2) X 1,2 X 13,59 kr. + mva.

  Du deler denne summen på 3 (dvs. 3 ganger i året )
4 Hvordan beregnes feier-gebyr?
  Pris: Feiing  og tilsyn 310,00 kr + mva pr. pipe. Tilsyn er uten mva  
  Utregning:
  Kr. 155,00 kr X antall piper - + mva / 3
  Kr. 155,00 kr X antall boenheter (ikke mva) / 3
5 Beregne renovasjonsgebyr
 
Vanlig størrelse (140 liter)
Mindre størrelse (80 liter)
Liten avfallsdunk (45 liter)
Andre mengder:
(240 liter)
(370 liter)
(660 liter)
1 m3
2,8 m3
4,0 m3
6,0 m3
8,0 m3
  Basert på størrelsen på dunken (liter avfall) eks. mva.
      2 416 kroner + mva. pr. år
      1 680 kroner + mva. pr. år
      1 259 kroner + mva. pr. år 

      4 472 kroner + mva. pr. år 
      7 678 kroner + mva. pr. år
    13 696 kroner + mva. pr. år 
    20 750 kroner + mva. pr. år 
    58 314 kroner + mva. pr. år 
    82 975 kroner + mva. pr. år
  124 573 kroner + mva. pr. år
  165 948 kroner + mva. pr. år

  Du deler denne summen på 3 (dvs. 3 ganger i året)
Målgruppe

Alle som er bosatt i Skien kommune

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongesgate 31
tlf. 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 SkienAndre opplysninger
Sist oppdatert
03.01.2017