Utleggstrekk (tidligere påleggstrekk) - rapportering og betaling

Generelt
Beskrivelse
Arbeidsgiver mottar krav fra kemneren om pålegg av trekk i lønn hos arbeidstaker, dette skal igjen innrapporteres på skjema oppgjørsliste for utleggsstrekk og trekkbeløpet skal innbetales. Rapportering (oppgjørsliste) og innbetaling skal skje etter hver periode på to måneder. 
Kriterier

Firma mottar krav fra kemneren om pålegg av trekk i lønn hos arbeidstaker.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
Telefon 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 Skien

Behandlingsprosessen
Saksgang
Arbeidsgivere skal sende inn oppgjørsliste for foregående periode (to måneder). Frist for innsendelse og innbetaling av beløp er henholdsvis 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.


Andre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014