Restskatt upersonlige skattytere (tidligere resterende skatt)

Generelt
Beskrivelse

Restskatt upersonlige skattytere skal betales av selskaper etter at utligning/avregning er foretatt.

Kriterier

Avregning ved Skattekontoret eller Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS).

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
tlf. 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 Skien

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Klage på ligningen må gjøres til Skattekontoret, skatt sør. Telefonnr 800 800 00.

www.skatteetaten.no

Søknadsfrist

Restskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling 3 uker etter utlegg av ligningen. Innbetaling skal skje til kemneren i Skien ved bruk av tilsendt giro med KID.


Behandlingsprosessen
Saksgang
Dersom restskatt ikke betales til forfall vil kemneren følge opp og innkreve beløpet ved bl.a. varsel, utleggsforretning, tvangssalg og konkurs.


Andre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014