Restskatt personlige skattytere

Generelt
Beskrivelse

Personer og næringsdrivende kan få restskatt ved avregning.

Restskatt oppstår fordi det er betalt for lite skatt, og den må betales selv om likningen påklages. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til kemnerens bankkonto. Det er også anledning til å benytte elektronisk betaling med bruk av KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. KID-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no. Forfall fremkommer tydelig på giroen. Betaling kan også skje ved oppmøte på kemnerkontoret.

Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil kemneren iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Dersom skattyter er uenig i likningen, sendes klage til skattekontoret, skatt sør. For nærmere info om dette se www.skatteetaten.no. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring. Når skattyter har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av den første skattelisten som legges ut (juni), skal klage over likningen leveres innen 10. august og ellers innen tre uker etter at utleggingen ble kunngjort.

Målgruppe

Personlige skattytere og næringsdrivende.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
tlf. 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 Skien

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Dersom du ikke klarer å innbetale skatten til riktig tid kan du søke om en betalingsordning. Dette må gjøres skriftlig og opplysninger (inntekter og utgifter) må dokumenteres.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kemneren (35581000). Vi gjentar for ordens skyld at opplysninger i eventuell søknad må dokumenteres.


Behandlingsprosessen
Saksgang
Dersom restskatt ikke betales til forfall vil kemneren følge opp og kreve inn beløpet ved bl.a. varsel, trekk i inntekt, utleggsforretning, tvangssalg og konkurs.


Andre opplysninger
Sist oppdatert
07.02.2014