Skatteattest

Generelt
Beskrivelse

Hvis du trenger en skatteattest kan du henvende deg til Kemneren i Grenland. En skatteattest vil gi en oversikt over hvorvidt du/virksomheten har utestående skattekrav til skatteoppkreveren.

Utlevering av skatteattesten skjer som hovedregel personlig eller per brev. Skatteattesten kan i enkelte tilfeller sendes ut per telefaks eller i kopiform per mail. Du må da sende en skriftlig anmodning, hvor det står at du selv bærer risikoen for at opplysningene kan havne på avveie.

Hvis du i tillegg ønsker en attest i forhold til merverdiavgift så skal du kontakte Skatt sør.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31
tlf: 35 58 10 00
Postboks 360, 3701 Skien

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Du kan skrive ut og sende inn søknad for skatteattest per post. Søknaden finner du til høyre på siden.
Andre opplysninger
Sist oppdatert
02.07.2015