Skatteoppgjør

Generelt
Beskrivelse

Skatteoppgjør for henholdsvis lønnstakere og næringsdrivende.

Ansvarlig fagenhet

Kemneren i Grenland
Kongensgate 31, Skien
tlf 35 58 10 00

Om søknadsprosessen
Hvordan søker du

Dersom du vil unngå restskatt kan du innbetale tilleggsforskudd som tilsvarer det du ellers regner med å få i restskatt. Hvis du ikke betaler tilleggsforskudd påløper det rente av skyldig skatt.

Søknadsfrist

Suksessive skatteoppgjør 

Det er innført flere skatteoppgjør, såkalte "suksessive skatteoppgjør", slik at skatteyterne skal få sin avregning så raskt som mulig.

Første utleggsdato er rundt 25. juni og siste utleggsdato er rundt 20. oktober. Det er skatteetaten som bestemmer hvem som kommer i de ulike oppgjørene. Dette gjelder både lønnsmottakere og næringsdrivende.

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai året etter inntektsåret og den gjelder for alle personlige og upersonlige skattytere.

Fristene for innbetaling av tilleggsforskudd / tillegg til forskuddsskatt påvirkes ikke av utsatt selvangivelsesfrist etter søknad. Betaling etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning.

 

Frister for betaling av restskatt
Dette avhenger av når du får ditt skatteoppgjør. Som regel forfaller restskatten tre uker etter utleggsdato.

Endring av kontonummer
Sjekk foreløpig skatteberegning (som du får tilsendt av skatteetaten på våren). Her står det hvilken konto som er registrert for utbetalinger. Hvis du skal endre kontonummer så må du ta kontakt med Kemneren i Grenland. Fristen for dette er 15. mai året etter inntektsåret.


Behandlingsprosessen
Saksgang
For de fleste lønnstakere og pensjonister vil skatteoppgjøret sendes ut i juni. For de som ikke er med i skatteoppgjøret i juni vil skatteoppgjøret sendes ut senere, når suksessivt utlegg er gjennomført.
Klagemulighet
En klage på likning skal leveres til skattekontoret, Skatt sør. Klagefristen fremgår av skatteoppgjøret. Klagen må være skriftlig, og det må gå frem hva du mener er feil og grunnen til det. For mer informasjon om klageadgang kontakt skatt sør eller se www.skatteetaten.no


Andre opplysninger
Sist oppdatert
26.01.2016