logo
Fotograf Tom Riis Skolebarn og laerer paa datarommet
overlag

Gjerpen barneskole

Printer
Gjerpen Barneskole er en fulldelt 2-parallell barneskole med tradisjoner helt tilbake fra 1875. Skolen har 3 avdelinger: Barneskolen, Den Røde Skolen og SFO. Alt i alt er vi ca 335 barn og 63 voksne i virksomhet her hver dag. Skolens målsetting er å være en inkluderende miljøskole som fremmer læring og trivsel. Skolen har en aktiv nettside som gir deg mer informasjon.

Gjerpen Barneskole ledes av et lederteam på 4 personer: Rektor er skolens øverste leder. Med seg i lederteamet har han en undervisningsinspektør - Trond Evenstad - med ansvar i forhold til Barneskolen, en undervisningsinspektør - Anniken Flatlandsmo - med daglig ansvar for Den Røde Skolen (spesialavdeling for barn med autismespekterforstyrrelser), og en SFO-leder - Åste-Ma Erikstein - med daglig ansvar for SFO (Skolefritidsordninga).

Gjerpen Barneskole har sekretær - Reidun Sagli Tveten - i kun 58% stilling. Det vil si at kontoret og sentralbordet bare er fast bemanna 3 dager i uka – mandag, onsdag og fredag – fra 07.30-15.30. Tirsdag og torsdag er kontoret dessverre mer tilfeldig bemanna. Det daglige arbeidet med barna utføres av til sammen 53 pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Gjerpen Barneskole skal nå bygges ut og totalrenoveres, et prosjekt som er kostnadsberegna til 150 millioner. Skolen har derfor nettopp flytta over i det ledige anlegget etter Lunde Ungdomsskole, og skal holde hus der i et års tid framover, mens nye Gjerpen B reiser seg der vi egentlig hører hjemme.

Publisert
07.02.2008
Sist endret
12.10.2011
Del |

Enhetens temaer


Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Siljanveien 22
3719 SKIEN

Mail oss!

Fax: 35 54 46 51
Tlf: 35 54 46 50

Rektor:
Dag Magne Andersen


Fred Øveraas  -  Beredskap ved kriser    -    Engelsk flagg - Facts in English  - Sentralbord: 35 58 10 00  -  Skien kommune  -  Org. nr: 938 759 839