logo
Foto Tom Riis - En god samtale ved brygga
overlag

Skatten din - oppgjørets time

Printer
Vi nærmer oss tidspunkt for utsending av skatteoppgjør og utbetaling av tilgodebeløp. Beregning av skatten foretas av Skatt sør, og det er bykassereren i Skien som foretar utbetaling av tilgodebeløp.

Spørsmål om skatteberegning
Alle spørsmål om beregning av skatt skal rettes til Skatt sør, 800 80 000.

Spørsmål om utbetaling
Alle spørsmål om utbetaling av tilgodebeløp skal rettes til skatteavdelingen, bykassereren i Skien, 35 58 10 00.

Viktige datoer
24. juni:
- Elektroniske skatteoppgjør tilgjengelige i Altinn. eAktører mottar varsel via  SMS og e-post
- Første utsendelse for brev med skatteoppgjør (+ postgang)
- Første mulige utbetalingsdato - kan variere, men tilgodebeløp er normalt utbetalt innen en uke
- Start utsending av brev til skattytere som er motregnet, det vil si de som er skyldig penger til kommunen (restskatt for i fjor, kommunale avgifter o.l.)

Uke 24, 14.-18. juni
Utsending av brev til personlige skattytere som blir avregnet i oktober

Uke 26, 28.juni-2. juli
Utsending av betalingskort for skattytere som  har restskatt

20. august
Første forfall for restskatt

25. september
Andre forfall for restskatt for de som skylder mer enn 1000 kr.


 


 

Publisert
18.06.2010
Sist endret
18.06.2010
Opprettet av
Inger Marie Kongsbakk
Del |

Kontakt oss

SMS og CHAT  
Sentralbordet - døgnvakt: 35581000
Fax postmottak: 35581121

Telefon - ansatte

Fakturaadresse
Kontakt kommunen
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Epost til kommunen 

Skien Servicesenter
Besøksadresse: Henrik Ibsens gt. 2

Contact info in english

Fred Øveraas  -  Beredskap ved kriser    -    Engelsk flagg - Facts in English  - Sentralbord: 35 58 10 00  -  Skien kommune  -  Org. nr: 938 759 839