Assisterende rådmann

16.09.2016 Inger Marie Kongsbakk

Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder og har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon.

Avdelingen koordinerer stabstjenester og leder arbeidet med strategisk planlegging, oppfølging og analyse av økonomi og kvalitet i kommunens egen drift. 

Avdelingen har det overordnede ansvaret for IT-seksjonen, brann- og feiervesen, GKI, bedriftshelsetjenesten, myndighetsområdet barnehage og seksjon for samordning og analyse.

Jan Petter Johansen er assisterende rådmann i Skien kommune.

 


Del |