Kemneren i Grenland

27.01.2016 Inger Marie Kongsbakk

 

Kemneren håndterer innkreving og utbetaling av skatt, føring av skatteregnskap og innkreving av kommunale krav.

Skien og Porsgrunn samarbeider om innkreving av skatt gjennom Kemneren i Grenland. 

Kemner i Grenland er Jonas Resare.

Kommunal fakturering og innkreving
Kontoret har fakturering og innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt samt andre krav til kommunen, for eksempel hjemmehjelp, barnehagebetaling og parkeringsgebyr. 

Skatteinnkreving
Kemneren krever inn forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt og resterende skatt for stat, folketrygd, fylkeskommune og kommune. Søknader om betalingsordning og ettergivelse behandles for både Skien og Porsgrunn kommuner.

Arbeidsgiverkontroll
Kontoret har ansvar for at arbeidsgivere trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift korrekt gjennom intern og ekstern kontroll. Kontoret informerer om regler for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Skatteutvalget
Kemneren er forberedende organ for skatteutvalget. Skatteutvalget er et utvalg administrert av Skatt Sør, som behandler søknader om ettergivelse eller nedsettelse av restskatt av billighetsgrunner (dødsfall, alvorlig og langvarig sykdom eller invaliditet).

Skatteetaten
Skattekontakten kan kontaktes på telefon 800 80 000 og www.skatteetaten.no/


Del |
Jonas Resare