Tilbud om salgsboder 17. mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


17. maikomiteen tilbyr frivillige organisasjoner å sette opp salgsboder i sentrum 17. mai. Søknadsfrist er 3. april.

Det blir også i år mulig å søke om å ha utsalgsplasser (boder) på Handelstorget, ved Ibsenparken og i Bryggeparken.

Det er 17. maikomiteen som disponerer torgplassene denne dagen, og 17. maikomiteen av 2018 ønsker å støtte frivillig arbeid. Lag og foreninger oppfordres derfor til å søke. I samarbeid med Skien kommune, Skien by og politiet vil vi håndheve de lover og regler som gjelder for gatesalg på høytidsdager. Alle som får tillatelse til bodsalg i sentrum skal på forespørsel fremvise tillatelsen påført underskrift og stempel fra rådmannskontoret.

Frist for søknad om bodplass er 3. april 2018. Søknad sendes på e-post til: skien.postmottak@skien.kommune.no.


Det blir også i år forbud mot alt salg av heliumballonger i Skien 17. mai. Vi ønsker ikke å bidra til  forsøpling i naturen og misbruk av naturressurser fordi vi feirer vår frihet og vårt demokrati.  

Øvrige henvendelser vedr. saker som angår 17. mai rettes til sekretær Inger Marie Kongsbakk, tlf. 35581300/92030542, e-post: inger-marie.kongsbakk@skien.kommune.no

Publisert: 06.03.2018 14:21
Sist endret: 01.11.2018 14:16