Anleggsarbeid rundt Landmannstorget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Denne uken startet arbeidet med å legge nye vann og avløpsledninger i gatene rundt Landmannstorget. Dette er starten på opparbeidelsen av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park.

Vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget skal skiftes ut. Anleggsarbidet er delt i fire faser.

Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata.
Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate
Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate
Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate

I fase 1 vil bussruta (sørover) gå i Kongens gate – Telemarksgate –Torggata.

Arbeidet vil føre til endringer i kjøremønster. Vi oppfordrer folk til å følge med på skilt og være tålmodig. 

Hele vann- og avløpsanlegget ligger innenfor Riksantikvarens verneområde. Vann- og avløpstraséen i Kongens gate går gjennom den gamle kirkegården fra 1300/1400-tallet. Riksantikvaren har lagt klare føringer for gravearbeidene, og vil følge opp arbeidet kontinuerlig i hele anleggsperioden.

Arbeidet utføres av kommunens egne anleggslag. Oppstart var 7. august og antatt anleggstid er rundt fire måneder. Det tilstrebes å få ferdigstilt prosjektet før den mest intensive perioden for julehandel i sentrum.

Våren 2019 starter arbeidet med opparbeidelse av park inne på Landmannstorget. Arbeidet skal være ferdig våren 2020.

Publisert: 09.08.2018 09:54
Sist endret: 01.11.2018 14:15