Arbeid med ny fisketrapp er i gang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå skal det bli enklere og tryggere for fisken å bevege seg fra Bryggevannet til Hjellevannet og Telemarkskanalen. Riggarbeidet er startet opp – hele jobben skal være ferdig til 15. desember.

Tveito Maskin skal gjennomføre arbeidet som koster 7, 6 millioner kroner. Mye av jobben er støping av betong i vann, noe som er et spesialarbeid. Det kan komme noe slam i vannet når støpingen begynner.

Målet med ny fisketrapp er å sikre fiskevelferd, naturmangfold og byutvikling i ett grep. Å bygge ny trapp er et tiltak i Skien 2020 - handlingsprogrammet for Skien sentrum, og det har vært et ønske fra fiskeforvaltning og fagmiljø i mange år. Eksisterende trapp er fra 1976 og i dårlig forfatning. Den ble dessuten totalskadd i flommen høsten 2015.

Kan se fisken i trappa

Flere fiskearter som skal opp trappa både laks, ål, sjøørret og havnieøye. Det skal bygges en bru med en plass over fisketrappa så du kan se fisken vandre opp trappa. Det skal også legges godt til rette med sitteplasser og amfi så skoleklasser og andre grupper kan benytte stedet. Universell utforming ligger til grunn for utformingen av prosjektet.

Gang- og sykkelvegen stengt i byggeperioden

Gang- og sykkelvegen må stenges for ferdsel når arbeidene settes ordentlig i gang. Det vil bli skiltet og hengt opp informasjon på stedet. Vi håper og tror at publikum orker en liten omvei for at vi skal få til et flott prosjekt for byen. Gang- og sykkelveien skal være åpen for ferdsel under Mersmak  

Den nye trappa finansieres ved et spleiselag mellom Miljødirektoratet, regulantene og Skien kommune. Regulantene (Skiens aktiemølle AS, Broerne 6 AS og Skagerak Kraft AS) bidrar med 3,1 mill til byggingen.

Landskapsplan fisketrappa

Publisert: 16.08.2017 15:20
Sist endret: 05.07.2018 15:05