Årets eiendomsskatt i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjon om årets eiendomsskatt er sendt til alle som eier eiendommer og bygninger i Skien.

Den vedtatte eiendomsskattetaksten som er oppgitt på skatteseddelsen gjelder pr. år og summen fordeles på tre fakturaer. Det betyr at hvert terminbeløp blir 1/3 av den vedtatte eiendomsskatten .

Lurer du på hvordan eiendomsskatten er regnet ut finner du informasjon om dette på vår informasjonsside om  eiendomsskatt.

Hvilken eiendomsskatt som er beregnet for din eiendom kan du finne via knappen under. 

                                             EIENDOMSSKATT 2018

 

Alle eiendommer er taksert

Skien kommune har i 2017 taksert alle eiendommer i kommunen. Denne takseringen kalles alminnelig taksering og kan gjennomføres hvert tiende år. Skien kommune gjorde det sist med virkning fra 2005. Takseringen danner grunnlag for eiendomsskatten i 2018. I brosjyren Eiendomsskatt - ny taksering av din eiendom kan du lese om prosessen. Dersom du ønsker å lese mer om hvordan bruksareal beregnes kan du gjøre dette her: Beregning av bruksareal på en bygning.

Bystyret vedtok i sine møter 14. desember 2017 og 1. februar 2018 vilkår, skattesats og betalingsterminer for årets eiendomsskatt.

Vedtaksbrev med informasjon

Vedtaksbrev med den nye fastsatte eiendomsskatten ble sendt fra kommunen til alle som eier eiendommer og bygninger i Skien 28. februar. Brevet inneholder faktaopplysninger om eiendommen, den vedtatte eiendomsskattetaksten, skjønnsmessig vurdering og beregningen av skatten. Den vedtatte eiendomsskattetaksten som er oppgitt på skatteseddelsen gjelder pr. år og summen fordeles på tre fakturaer. Det følger også med et informasjonsskriv som beskriver prosessen rundt fastsettelsen av taksten, vilkårene og klageadgangen.

I tillegg er det informasjon om hvilke eiendommer som obligatorisk får fritak etter §5 i Eiendomsskatteloven, og hvilke eiendommer som kan søke fritak etter §7 i Eiendomsskatteloven.

Det er mulig å søke reduksjon eller ettergivelse for de som har lav betalingsevne. Dette kan gjøres etter 1. mai via Skien kommunes nettsider.

Publisert: 28.02.2018 21:40
Sist endret: 01.11.2018 14:16