Arkeologisk registrering på Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har igangsatt arbeid med områderegulering for Stevneplassen. Nå skal det foretas en arkeologisk registrering som en del av planprosessen.

I henhold til kulturminneloven § 9 vil Telemark Fylkeskommune foreta en arkeologisk registrering som en del av planprosessen. Hele planområdet skal registreres, med unntak av et delområdet nord for den store hallen som har blitt undersøkt tidligere. Se bildet nedenfor. Registreringen vil gjøres ved såkalt maskinell sjakting, det vil si ved hjelp av gravemaskin på utvalgte steder i planområdet.

Arbeidet starter mandag 19. juni og vil foregå i inntil to uker, avhengig av hva man finner. Vi oppfordrer derfor alle som bruker Stevneplassen å ta hensyn til arbeidet og ikke hindre arbeidet ved å parkere biler innenfor Stevneplassen eller der hvor utgravinger foregår.

Kontaktperson:  Knut Fossdal Eskeland, feltarkeolog Telemark fylkeskommune e-post: knut.fossdal.eskeland@t-fk.no telefon: 409 16 387

Publisert: 14.06.2017 08:39
Sist endret: 05.07.2018 15:05