Avlingssvikt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Husk å søke erstatning ved avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold - frist 31.oktober

Grenland landbrukskontor har mottatt flere varselmeldinger om vanskelige innhøstingsforholda for både korn og poteter. Dette på grunn av store mengder regn og problemer med å komme frem med innhøstingsmaskiner. Avling og kvalitet kan være sterk redusert i år.

Gårdbruker er forpliktet til å gjøre det han/hun kan for å få inn avlinga, men man skal ikke presses ut på jordet hvis det skaper store kjøreskader og jordpakking. Dersom det ikke er mulig å treske avlinga, må landbrukskontoret kontaktes og godkjenne dette. Dette gjelder også dersom bonden mener kvaliteten er så dårlig at kornet kan bli avvist av varemottaker.

Husk at:
Mulig avlingssvikt må meldes til kommunen "uten ugrunnet opphold". Avlingssvikt kan også meldes nå, selv om noe av avlingssvikten har sammenheng med værforhold tidligere i vekstsesongen.

Søker skal ifølge vilkårene for å få utbetalt erstatning, høste så mye av avlingen som mulig. Landbrukskontoret skal godkjenne arealer som ikke kan høstes før det pusses/jordarbeides.
Men det er en balanse mellom høsting og store kjøreskader og jordpakking. 

Hvis avlingen ikke lenger har noen verdi, kan landbrukskontoret godkjenne at arealet ikke skal høstes.

Søknadsfristen 31. oktober er absolutt.

Søknad leveres elektronisk

Søknader etter fristen blir avvist. Søknaden behøver ikke å være fullstendig ved søknadstidspunktet.

I forskriftens § 3 framgår det at det kun er tap av "avling på rot" som kan gi rett til erstatning. Dette innebærer at forskriften ikke gir rett til å erstatte tap som registreres etter at veksten er høstet, og f.eks. er på lager. Erstatningsordningen er derfor slik at korn som blir avvist på kornmottaket ikke blir erstattet.

Er du som bonde i tvil om kornet er salgbart og om tresking bare vil føre til store ødeleggelser på jordstrukturen, må du kontakte landbrukskontoret, som vil vurdere om avlingen skal høstes eller ikke.
Det er bare når landbrukskontoret godkjenner at avlingen ikke skal høstes, at tapet kan være erstatningsberettiget. Dette er avgjørende med tanke på en eventuell erstatningssøknad.

Les mer om avlingssvikt på internettsiden til Grenland landbrukskontor.

Publisert: 05.10.2017 15:46
Sist endret: 01.11.2018 14:17