Budsjetthjelp til datasenter i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Risikoen for å få eiendomsskatt på utstyr har lagt en demper på planene om et storskala datasenter nord i Skien. Får regjeringen det som den vil, ryddes dette problemet av veien.

Statkrafts planer om et Hyperscale Datasenter på over 4000 mål kan dermed være et skritt nærmere å bli realisert. Kommunen jobber nå med forslaget til reguleringsplan. 

Nedgang i inntekter

Skien kommune har anslått at neste års frie inntekter vil være på 2,83 milliarder , men vil få litt mindre dersom regjeringen får gjennom sitt forslag til statsbudsjett. Der er summen 2,82 milliarder.

Kommuneproposisjonen for 2018 la opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner. Statsbudsjettet legger opp til en vekst i det nedre intervallet, og er litt mindre enn det kommunen har lagt til grunn i budsjettgrunnlaget som nå er utarbeidet.

I grønn bok anslås altså frie inntekter til 2,82 mrd for Skien, mens det er anslått 2,83 mrd - en liten bevegelse i negativ retning.

 

Dyrere barnehage?

Noe av dette avviket dekkes opp ved at det er lagt opp til en økt foreldrebetaling barnehage på 110 kroner pr måned, eller ca 3 millioner kroner, i forslaget til budsjett. 

 

Som i fjor er det forslag om å øke egenandelstaket (utover deflator) for ordningen med tilskudd til særlig ressurskrevende brukere.

 

Fengsel og museum 

Det er ikke foreslått noen justeringer i overføringene til Skien fengsel. Telemark museum får heller ikke neste år støtte til nytt museumsbygg på Brekke, og må klare seg utover det ordinære tilskuddet som økes med 2, 18 prosent.

Det planlagte strålesenteret ved Sykehuset Telemark er ikke nevnt med tall i helse- og omsorgsdepartementets budsjett, annet enn "utbygging ved Sykehuset Telemark, Skien " og "I tillegg pågår det planleggingsarbeid for etablering av ny stråleterapikapasitet i regionen"

 

Samferdsel

På samferdselssektoren er det ikke nevnt større satsninger enn det som er kjent, som for eksempel den nye traseen av Rv36 mellom Skjelbredstrand og Skyggestein.

På utdanningsområdet foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge med 1,7 millioner til 40 studieplasser innen IKT, men det gjelder altså hele regionen. 

Også i landbruket skal det gis ekstra stimulansmidler. Til flom og uværssikring vil det  ytes flere penger over statsbudsjettet, også til Skien og Telemark, om regjeringen får det som den vil.

-Knapt nevnt 

-Det jeg er mest skuffet over i regjeringas budsjettforslag er at det planlagte kreftstrålesenteret ved Sykehuset Telemark, som betyr så mye for så mange kreftrammede pasienter fra hele Telemark, knapt er nevnt med et ord. Det haster å styrke budsjettrammen til Helse Sør-Øst, slik at syke og dårlige kreftpasienter slipper å kjøre i mange timer hver eneste dag for å få livsviktig behandling, sier Skiens ordfører Hedda Foss Five i en kommentar. 

-At vi heller ikke får ei krone til Telemark Museum i Skien, til Telemark Fengsel avdeling Skien eller til høyst nødvendig veivedlikehold og satsing på samferdsel, 

gjør det hele bare enda mer skuffende. 

Nærmere datasenter

-Det mest positive i forslaget er grepene som gjøres for å øke sjansen for etablering av datasenter i Telemark og Norge. Men jeg tror innretningen på eiendomsskatt-forslagene vil være omstridte i mange kommuner, så jeg håper på noen justeringer slik at fritaket målrettes mot datasenter-industrien, og dermed sikres et flertall i Stortingets endelige behandling, sier hun. 

 

 

 

 

 

Publisert: 12.10.2017 17:49
Sist endret: 01.11.2018 14:17