Bybaneplaner får egen side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Med mål om å gjøre bedre kjent at Grenland jobber med bybaneplaner, er det opprettet et eget nettsted for prosjektet.

Mandag 30. oktober i år ble en informasjonsbrosjyre, utarbeidet av samarbeidsgruppa for bybane i Grenland, sendt ut til regionens politikere, både kommunale og fylkeskommunale, samt aktuelle fagadministrasjoner.

Samarbeidsgruppa består som kjent av NHO-Telemark, LO-Telemark, Skien Brygge, R8 Group og Naturvernforbundet, og brosjyrens tittel var «Bybane Grenland får regionen på skinner».

I ettertid er det utabeidet et nettsted som er en videreføring brosjyren, og som viser noe mer detaljert hva som ligger i begrepet bybane (lett-tog).

Hensikten med dette nettstedet er å bidra til at et bybanetilbud i Grenland får tilstrekkelig oppmerksomhet i arbeidet med byutredningen, og at bybanens positive effekter blir tatt med i vurderingene.

I følge prosjektgruppa skal nettstedet beskrive hva en bybane betyr for den regionale utviklingen, der omdømme og attraksjonskraft er viktige faktorer i en langsiktig og strategisk tenking. Gruppa tror at en bybane vil bidra til å styrke bysentrene i Skien og Porsgrunn, og være en del av folkelivet i byen, gi området urbanitet, trivsel og stolthetsfølelse. Den vil også søke å avhjelpe målsettingen i byutredningen med nullvekst for biltrafikken. 

Nettstedsadressen er www.bybanegrenland.no .

Publisert: 13.12.2017 10:01
Sist endret: 01.11.2018 14:16