Byggeprosjekt på Lunde barneskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Andre etappe av prosjektet Lunde barneskole, er et omfattende prosjektet som inneholder regulering, rivning, etablering av ny idrettshall og istandsetting av det fredede S-bygget. Budsjettet er på 98 millioner.

S-bygget er detaljprosjektert og vil i løpet av kort tid utlyses som en hovedentreprise. Reguleringen ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for teknisk sektor 6. november. S-bygget, som er fredet, er prosjektert med tett oppfølgning av Telemark fylkeskommune og deres antikvariske rådgivere. Målet med istandsettingen er å få bygget så nær dagens tekniske krav med vekt på innemiljø og universell utforming . Byggets inntrykk og arkitektur har hele tiden vært i fokus og valg av materiell og løsninger er basert på dette.

Se film som viser hvordan det nye S-bygget blir.

 

Ny idrettshall

Idrettshallen må vente på endelig vedtatt reguleringsplan før oppstart. Det er forventet at den skal behandles i begynnelsen av 2019. Byggeperioden i dette prosjektet er estimert til ca et år, forutsatt at prosjektene starter samtidig.

Idrettshallen blir gjennomført som en totalentreprise. I denne entreprisen er rivning og opparbeidelse av skolens uteområde inkludert. Hallen har et totalt bruttoareal på 2625 kvadratmeter.Prosjekteringsgrunnlaget som snart foreligger er godt gjennomarbeidet med mange brukere og kommunenes interessenter.

Idrettshallen blir oppført i massivtre. Point Arkitekter og SWECO, som står for utarbeidelse av prosjekteringsgrunnlaget, har lagt vekt på bruk av trevirke og dette kommer klart frem både innvendig og utvendig. Skien skolemusikk har fått et eget lager og får disponere aktivitetsrommet på 150 kvadratmeter og hallen som øvingslokaler.

Publisert: 03.12.2018 15:18
Sist endret: 04.12.2018 10:43