Byggestart for gang- og sykkelveg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ordfører markerte tirsdag igangsetting av arbeid med gs- veg i Mælagata.

Hun var glad for at arbeidet endelig har kommet i gang etter en lang prosess. - Noen vil alltid bli berørt når det bygges langs en veg, men dette vil komme mange til gode, det er mange som bor i denne bydelen. Også for næringstrafikken er dette et bra prosjekt i bypakka, her skal også næringstrafikkens fremkommelighet ivaretas, presiserte hun.

Sykkelvegen skal etableres på strekning fylkesveg 44 Mælagata-Amtmand Aalls gate-Gjerpensgate. Prosjektet skal gi myke trafikanter et attraktivt og trafikksikkert tilbud mellom Skien stasjon og Venstøp/Hoppestadområdet samtidig som hensynet til næringstrafikkens fremkommelighet ivaretas. Til nå er fire gang og sykkelveger etablert i regi av Bypakke Grenland. Dette blir den femte, og lengste til nå på ca. 2 kilometer.

Bedre for syklister og næringstrafikk

Fremføring av gang- og sykkelvegen til Petersborgvegen knytter den nye strekningen til boligområdene på Venstøp og gir også en forbindelse til Luksefjellvegen. En god og trafikksikker løsning for næringstrafikken i Amtmand Aalls gate en viktig del av prosjektet. Derfor legges en del av fylkesveg 44 fra Mælagata om til Amtmand Aalls gate.

Graving og byggestart av gang- og sykkelveg starter nord i Mælagata. Denne uka lages en overvannsgrøft og dreneringaarbeid. I byggeperioden må bilister regne med en del lysregulering av Mælagata.

Arbeidet vil være ferdig sommer/høst 2019.

Fra høyre: Tore Kaurin, Statens vegvesen, Frank Lüdke, SVV, Erlend Solheim, Tveito Maskin, Hedda, Brian Lund, SVV, Per Ole Moen, Petter Tovslid Johannessen, begge Tveito Maskin (foto: Birgitte Finne Høifødt)

Publisert: 16.05.2018 11:00
Sist endret: 01.11.2018 14:16