Covid 19 tilskudd til kulturnæringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kulturnæringer i Skien som er berørt av pandemien kan søke om tilskudd. 1 million kroner er øremerket kulturnæringer.

Totalt skal 7,22 millioner kroner fordeles til bedrifter som er berørt av pandemien i Skien. Skien kommune har fått 6,22 miilioner kroner i tilskudd fra staten til små- og mellomstore bedrifter i Skien som er særskilt berørt av pandemien. I tillegg bidrar kommunen med 1 million fra egne midler.

Kriterier for ordningen til kulturnæringer

Ordningen er todelt. Bedrifter kan enten søke om kompensasjon for bortfall av inntekter i 2020 eller om støtte til utviklingsprosjekter for virksomheten i 2021. Tildeling av midler skal bidra til at sunne bedrifter «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes innen kulturnæringen, og at ordningen også kan stimulere til nye prosjekter.

Hvem kan søke?

Kulturnæringer defineres i denne ordningen som bedrifter registrert som AS, ENK eller DA i Brønnøysundregisteret og som har kunst- og kulturproduksjon som hovedinntekt. Ordningen vil også henvende seg til underleverandører til kulturnæringer, så som bedrifter som yter service til f.eks. konsertvirksomhet, og virksomheter innenfor event- og arrangement (NACE 79903). Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design og reklame inngår i betegnelsen kulturnæring. Ordningen henvender seg til små og mellomstore bedrifter med en omsetning inntil 10 millioner kroner for driftsåret 2019. Bedrifter etablert etter 1. mars 2020 kan ikke påregne støtte.

Hva kan det søkes om?

Tilskudd kan brukes på faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter. Videre kan midlene brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner/leverandører, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.

Bedrifter som søker om kompensasjon for tapte inntekter må verifisere størrelse på bortfall av inntekter i 2020. Bedrifter som søker om utviklingsstøtte til prosjekter må vedlegge en kort prosjektbeskrivelse og budsjett. Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet. Maksimalt støttebeløp settes til 50 000 kroner per bedrift.

Rapportering

Bedrifter som mottar tilskudd skal senest 6 måneder etter utbetaling sende en enkel rapport på epost til Skien næringsfond AS om hvordan midlene er anvendt.

Kontaktperson

Vennligst kontakt Tom-Erik Lønnerød på Kulturkontoret i Skien kommune for mer informasjon om ordningen og for å få tilsendt søknadsskjema. epost tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no eller telefon 906 09 571.

Søknadsfristen er 20. januar.

Les mer om Covid 19 tilskudd til bedrifter i Skien

Publisert: 11.01.2021 13:59
Sist endret: 11.01.2021 14:25