Engasjement for Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Engasjementet om hva Stevneplassen skal være i fremtiden er stort.

I underkant av 70 personer møtte fram på informasjonsmøtet vi arrangerte onsdag kveld. Prosjektleder Hanneke Kloosterman presenterte hvor prosjektet er nå og hva som skjer fremover. Prosjektet består av to deler; områdeplan/reguleringsplan og strakstiltak. En foreløpig skisse til masterplan er på plass og den skal nå legges inn i en reguleringsplan for området. Forslaget skal være ferdig i løpet av året og behandles i Hovedutvalg for teknisk sektor i begynnelsen av 2018. Deretter skal det ut på høring. I forbindelse med høringen inviterer Skien kommune til et nytt åpent møte. Endelig vedtak av planen er forventet rundt sommeren 2018.

Flere strakstiltak igangsettes nå

Gjerdet rundt området blir fjernet i disse dager. To gang- og sykkelveger fra Lindemansgate til Fridtjof Nansens gate, langs begge sider av Idrettshallen, skal forbedres og få belysning. I tillegg jobbes det med å se på forbindelser fra Stevneplassen til Lundedalen og Falkumelva.

Bred involveringsprosess

Det er siden begynnelsen av 2017 vært en bred involveringsprosess med innbyggere og naboer til Stevneplassen på hva området skal brukes til fremover. Flere av innspillene ble presentert på møtet.

  • Åpent kunst og kulturlokale – Scenekunstnerne Hedda Rui og Kristian Grennes
  • Park og treningsapparater – Falkum og Mæla borettslag
  • Treningsløype – Toppidrettsgymnaset
  • Reperasjonskafé og gjenbruksstasjon – Gimsøy Rotaryklubb
  • Street basket – Skien Ghost basketklubb

Les mer om prosessen for utvikling av Stevneplassen.

Det er fortsatt mulig  å komme med forslag til midlertidig bruk. De kan sendes til prosjektleder Hanneke Kloosterman hanneke.kloosterman@skien.kommune.no Forslag til tiltak og aktiviteter behandles løpende.  

Det skal også jobbes videre med utarbeidelse av et forslag til utforming av parkområdet. Det vil settes sammen en arbeidsgruppe hvor brukergruppene og ulike fagpersoner fra kommunen er representert.

Publisert: 20.10.2017 08:35
Sist endret: 01.11.2018 14:17