Forberedt på mange søknader om avlingssvikt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Den langvarige tørkeperioden og varmt vær har ført til at mange bønder opplever en krevende situasjon med svikt i årets avlinger. Situasjonen er spesielt vanskelig for bønder som mangler fôr til dyra.

Skien kommune, ved varaordfører Erik Næs, tok derfor initiativ til et møte med næringsorganisasjonene i landbruket for å få informasjon om situasjonen i landbruket lokalt, samt å diskutere forventninger til kommunen og hvordan kommunen kan bidra i en krevende situasjon for bøndene.

Det kom fram på møtet, at økonomi blir avgjørende for mange produsenter i høst og det ble påpekt at det er svært viktig at arbeidet i kommunene med behandling og utbetaling av avlingsskadeerstatninger går raskt og effektivt.

- Informasjonen vi fikk i møtet var veldig nyttig. Jeg kommer til å følge opp saken med politiske kollegaer både lokalt og nasjonalt, sa varaordfører Erik Næs etter møtet i går.

Prioriterer arbeid med søknader

Grenland landbrukskontor har allerede mottatt mange henvendelser og varslinger om avlingsskade i sommer. Landbrukskontoret har vært bemannet i hele sommer. Skien kommune og Grenland landbrukskontor vil prioritere arbeidet med søknader om erstatning for klimabetinget avlingsskade i tiden som kommer. Andre arbeidsoppgaver vil bli nedprioritert i en periode for å sikre at søkerne får utbetalt erstatning så raskt som mulig. Søknader om forskuddsutbetaling av erstatning (inntil 70%) vil bli behandlet fortløpende fra 6.august.

Landbrukskontoret vil også prioritere at produsentene som er rammet av tørkekrisen får relevant informasjon både via nettsider og epost.

Informasjon om hvordan du søker om avlingssvikt 

Landbruksdirektoratets informasjon om avlingsskadeerstatning


Deltakere på møtet f.v. Ole Magnus Stensrud (Skien kommune), Jan Thorsen (Telemark Bondelag), Erik Næs (Skien kommune), Johan Martin Tovslid (Gjerpen og Solum bondelag), Espen Nordstrand (Grenland landbrukskontor), Teresa Dalen (Grenland landbrukskontor), Kari Tellefsen (Telemark Bonde og Småbrukarlag) og Aslak Snarteland (Telemark Bondelag)

Publisert: 07.08.2018 12:58
Sist endret: 01.11.2018 14:15