Fortsetter snørydding med full styrke

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De aller fleste veiene i Skien er nå brøytet både to og tre ganger siden snøfallet startet mandag ettermiddag. Nå jobber brøytemannskapene for fullt med å få ryddet gangveier og fortau.

De siste dagene har 48 brøytemaskiner og 75 personer vært i sving døgnet rundt for å holde snø, vann og trær borte fra veiene i Skien. Totalt sett har kommunen ansvar for 400 kilometer kjørevei, 50 kilometer gang- og sykkelvei og 10 kilometer fortau.

- Brøytingen har gått langt saktere enn vanlig på grunn av store mengder svært tung snø. Mengden som kom mandag førte til at veiene snødde raskt igjen etter at de var brøytet, og at snø ble flyttet fra bilvei til gangvei. I tillegg førte mye vann i veibanen til at snøen enkelte steder rant tilbake etter brøyting, sier enhetsleder for veg og park, Bjarne Skauen.

Prioriterer gangveiene
Brøytemannskapene fortsetter derfor med full innsats denne uken og prioriterer nå å få ryddet fortau, gang- og sykkelveier. 

En del kommunale gang- og sykkelveier må også kjøres opp på nytt. Brøytemannskapene er også i gang med å bredde og frese ut smale veier, rydde kryss og kantsteinsparkering og fjerne snøhauger. Det gjelder blant annet på Gulset, i Øvregate, deler av Gregorius Dagssonsgate og i sentrum.

For å få dette gjort er brøytemannskapene avhengig av å stenge enkelte gater for parkering. Dette vil hovedsakelig skje på kveld og nattestid. Har du mulighet, er det derfor fint om flest mulig flytter bilen slik at brøytemannskapene kommer til.

I forbindelse med oppryddingen, oppfordres foreldre til å holde barn unna snøhauger som skal fjernes.

Busstopp og holdeplasser ryddes og strøing vurderes fortløpende.

Ber om tålmodighet 
Servicesenteret og brannvakta følger opp alle henvendelser og forsøker å svare ut de fleste som tar kontakt.

- Vi får svært mange henvendelser som følges opp fortløpende. Det vil imidlertid ta flere dager før veiene er ryddet og frest og snøen fjernet. Vi ber derfor innbyggerne om å være tålmodige de neste dagene, oppfordrer Skauen. 

Publisert: 17.01.2018 14:10
Sist endret: 01.11.2018 14:16