Gravearbeid på Landmannstorget i juli

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Landmannstorget skal rustes opp med ny bussterminal og grønn park. Nå skal det gjennomføres arkeologiske- og geologiske undersøkelser på området.

Riksantikvaren/NIKU har ansvaret for de arkeologiske undersøkelsene. Structor organiserer de geologiske undersøkelsene. Arbeidene starter opp søndag 9. juli kl. 08.00 og er planlagt å pågå frem til 15. juli. Det vil være fokus på å utføre gravearbeidet slik at det får minst mulig konsekvenser for berørte parter. Arbeidet vil foregå både på dag - og kveldstid samt helg.

Arbeidene vil pågå på store deler av det som omfattes av utbyggingen på Landmannstorget, både på selve Landmannstorget og i gatene rundt. Det skal graves noen sjakter og tas boreprøver nede i grunnen. Det er entreprenøren Rolfs Graving og Planering AS som vil utføre gravearbeidene og stå for den praktiske delen, ledet av representanter fra NIKU og Structor.

I perioden gravearbeidet pågår vil det være begrensninger for parkering i gatene, oppstillingsplasser for bussene og trafikken generelt. Dette vil bli skiltet og vil variere avhengig av hvor arbeidene pågår.

Kontaktpersoner

Vann og avløp - Rune Bjerkely telefon 994 18 900 eller Terje Nilsen telefon 464 41 272

Vei - Bjarne Skauen telefon 976 86 315

Konsulentfirmaet Dronninga Landskap er engasjert til å gjøre jobben med detaljprosjektering av Landmannstorget. Går alt etter planen framover kan spaden settes i jorda i begynnelsen av 2019 og arbeidet være ferdig i begynnelsen av 2020. Prosjektet finansieres med midler fra Bypakke Grenland.

                                                                        

Publisert: 04.07.2017 08:55
Sist endret: 01.11.2018 14:17