Grunnboring langs Leirkup for utredning av kvikkleireskredfare

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Langs vassdraget Leirkup i Skien og Porsgrunn kommuner er det fire kvikkleiresoner med høy faregrad. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører nå en utredning av disse sonene for å avdekke utstrekning av kvikkleire, beregne stabilitet og finne reell faregrad.

Utredningen vil danne grunnlag for eventuell sikring av sonene. I forbindelse med arbeidet må det utføres grunnboringer for å kartlegge grunnforholdene. Grunnboringene vil utføres fra slutten av februar og ut april 2018.

Oversiktskart viser området som det skal bores i. De blå punktene er nummer på borpunktene. Du kan se nærmere detaljer i borplanene som viser en mer detaljert planlagt plassering av borpunkt.

Informasjonsskriv fra NVE beksriver nærmere arbeidet som skal gjøres.

Publisert: 20.02.2018 12:02
Sist endret: 01.11.2018 14:16