Heder og ære til kollektivtilbudet i Grenland

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystrategisamarbeidet i Grenland nådde opp som finalister til Kollektivprisen 2017. Juryen mente Grenland har gått helhetlig til verks i sitt arbeid for bedre kollektivtransport.

Juryen fremhevet at Grenland har hatt en stor satsning på buss, både en økning i antall avganger, subsidiering av takster, innføring av sanntidsskjermer og opprustning av holdeplassene. Videre at Grenland har etablert publikumskanalen farte.no, og en mobilapp for billettkjøp, samt å ha åpnet for innspill og dialog med interessenter innen kollektivtransporten. 


«I Grenland har mange parter samarbeidet godt; fire kommuner, fylkeskommune og statens transportetater har gått sammen for å sikre gode transportløsninger. Arbeidet har resultert i en solid vekst i antall kollektivreisende, en økning i antall syklende og ikke minst til reduksjon i biltrafikken», skriver juryen.
Førsteprisen gikk til Gjøvik kommune for deres gode samarbeide med fylkeskommunen, Statens Vegvesenet og andre på transportområdet for å lage helhetlige løsninger. Kollektivtrafikkprisen deles ut årlig til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.FINALISTER: Knut Duesund (fra høyre), leder for hovedutvalg for samferdsel/Telemark fylkeskommune, Wenche Fougner, prosjektleder Kollektiv Drift, avdeling for areal og transport/Telemark fylkeskommune, Sven Tore Løkslid, fylkesordfører og Dag Bones, kommunikasjonssjef/Nettbuss.

Publisert: 08.11.2017 14:32
Sist endret: 01.11.2018 14:17