Høring - Handlingsprogram for Skien sentrum 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Et revidert forslag til Handlingsprogram for Skien sentrum 2020 er utarbeidet. Nå har du mulighet til å komme med innspill og kommentarer.

Skien kommune og samarbeidspartnerne har jobbet etter Handlingsprogrammet for Skien sentrum 2020 (Skien 2020) i fire år. Nå har vi gjort en underveisevaluering og medvirkningsprosess hvor man har hatt mulighet til å komme med innspill. Det er flere positive signaler i sentrum med byggeaktivitet, opprusting, nye aktører som vil investere og et stort engasjement for byutvikling. Målingene som er utført gir en pekepinn på at vi går i riktig retning.

Fra innspill til nye tiltak

440 innspill er bearbeidet og har resultert i forslag til 18 nye tiltak. Vi håper folk kjenner seg igjen i tiltakene. Sammen med tiltak som er under planlegging har vi ca. 30 små og store tiltak som skal gjennomføres. Målene om at flere skal bo, jobbe, handle og ha gode opplevelser i sentrum er fortsatt gyldige.

revidert handlingsprogrammet for Skien sentrum 2020 kan du se en nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene.

Kart som viser hvor de ulike prosjektene

Har du innspill til det reviderte handlingsprogrammet? Gi din tilbakemelding her innen 16. juni. 

 

Positiv utvikling

Vi er ved et veldig viktig punkt i arbeidet. Det kan se ut som vi har passert bunnen og er i ferd med å snu den negative trenden. For å virkelig få til et løft krever det målrettet arbeid videre og vi må huske på hvorfor vi startet:

«Mange mellomstore bysentra i Norge og i Europa sliter med utviklingen, Skien er ikke alene om det. Vekst og investering skjer utenfor bysentrene, noe som fører til at aktivitetsnivået går ned og sentrum sliter med å fremstå som attraktiv. For å snu denne trenden er det nødvendig å gjøre en felles satsing på sentrum. Kommunen har invitert til et stort samarbeidsprosjekt for å få aktører i byen til å trekke i samme retning.»

Publisert: 03.05.2017 14:45
Sist endret: 06.08.2018 16:05