Hva skal Stevneplassen bli?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du innspill og idéer på hva Stevneplassen skal brukes til fremover?

Bruken av Stevneplassen har endret seg siden det ble etablert som stevneplass i 1921. Nå har Skien kommune igangsatt en prosess for å se på hva området kan brukes til. Vi ønsker dine idéer og innspill til hva området skal brukes til fremover.

De fleste med røtter i Skien har et forhold til Stevneplassen. Området har vært i bruk som stevneplass siden 1921, og er i dag regulert som "offentlig formål, stevneplass". Det er noen år siden plassen ble brukt til dette formålet. Skien kommune ønsker derfor å utarbeide en plan for strakstiltak og midlertidig bruk av området, samt en mer langsiktig områderegulering. For at vi skal klare å gjøre denne jobben, er vi avhengig av dere som bor i Skien. Vi har derfor lagt opp til en bred medvirkningsprosess bl.a med åpne idéverksteder.

15. mars inviterte vi til idéverksted hvor rundt 50 engasjerte deltakere deltok i gruppearbeid hvor det ble diskutert hvilke aktiviteter som skal være på Stevneplassen og hvor de skal plasseres.

Det kom mange innspill på innhold. Disse skal sammenfattes og danner grunnlag for tre alternative løsninger som skal presenteres på neste idéverksted som er 3. mai kl 18.00 i Husflidhallen på Stevneplassen

I juni skal forslag til plan presenteres i et åpent møte.

Hadde du ikke mulighet til å være med på idémøtet, men har innspill? Bli med i befolkningspanel og kom med dine innspill.

 

Publisert: 10.03.2017 11:27
Sist endret: 06.08.2018 16:05