Hva skal Stevneplassen bli?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har igangsatt en prosess for å se på hva Stevneplassen kan brukes til. Siden januar har vi jobbet med kartlegging av behov. Basert på innspillene har vi utarbeidet forslag til bruk som presenteres i et åpent møte 3 mai.

De fleste med røtter i Skien har et forhold til Stevneplassen. Området har vært i bruk som stevneplass siden 1921, og er i dag regulert som "offentlig formål, stevneplass". Det er noen år siden plassen ble brukt til dette formålet. Skien kommune ønsker derfor å utarbeide en plan for strakstiltak og midlertidig bruk av området, samt en mer langsiktig områderegulering. For at vi skal klare å gjøre denne jobben, er vi avhengig av dere som bor i Skien. Vi har derfor lagt opp til en bred medvirkningsprosess bl.a med åpne idéverksteder.

I mars inviterte vi til idéverksted hvor rundt 50 engasjerte deltakere deltok i gruppearbeid hvor det ble diskutert hvilke aktiviteter som skal være på Stevneplassen og hvor de skal plasseres.
Det kom mange innspill på innhold. Disse er nå sammenfattet og danner grunnlag for alternative løsninger som skal presenteres på neste idéverksted:

3. mai kl 18.00 i Husflidhallen på Stevneplassen

I juni skal forslag til plan presenteres i et åpent møte.

Publisert: 24.04.2017 10:59
Sist endret: 05.07.2018 15:05