Hva skal Stevneplassen bli?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planprosessen for hva Stevneplassen skal være i framtiden startet tidligere i år med en bred medvirkningsprosess. Onsdag 3. mai ble idéverksted nummer to gjennomført.

Det er gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner, en ungdomsworkshop, befolkingspanel og to idéverksteder i Husflidhallen.

Drøyt 30 ivrige og engasjerte deltakere møtte opp på idéverkstedet 3. mai. Møtet startet med at de innleide konsulentene fra Comte Bureau og MDH arkitekter presenterte sine funn og forslag basert på brukermedvirkningen.

Presentasjon brukerinnsikt ved Comte Bureau

Presentasjon parkkonsept

 

Innspill fra brukerne
Det er fire nøkkelord som står sentral for å uttrykke befolkingens behov og ønsker for området:

Åpen - refererer til ønsket om en plass som er åpen for hele befolkingen og for ulik type bruk, med gode koblinger til omgivelsene. Det betyr for eksempel bedre tilgjengelighet, belysning, transparens og mulighet til flerbruk.
Sosial - vil si at men har en plass på deling – og et sted hvor man deler helgen, kvelden eller treningen med andre. Da handler det om å kunne møte andre mennesker, at det finnes for eksempel en kafe, servering og tjenester, offentlige plasser og at alle kan delta på aktiviteter eller kan gjøre noe selv (egenaktivitet).
Idrett - er samlende, sunt og viktig for Skien. Baner for både bredde- og toppidrett kan bidra til en plass full av liv. Brukermedvirkningen viste at det finnes et økt behov for idrettstilbud, samlende aktivitet og større arrangementer.
Attraksjon - handler om ønsket at Stevneplassen er et sted for liv og røre med spennende arrangementer, konserter eller festivaler som trekker folk og gjør plassen attraktiv og noe som trigger kreativiteten. Da kan en tenke på sport og bevegelse, kultur, utsmykning, design og spennende miljøer.

Det ble lagt fram to ulike konseptforslag til den langsiktige utvikling av Stevneplassen; Naturpark og Urbanpark. Begge parkkonsepter er basert på de fire nøkkelordene, men også på en ytterlig og faglig analyse samt kommunens rammer for prosjektet. Naturparken viser en mer organisk og grønnere profil mens det urbane parken viser blant annet en ny veiløsning og en tettere kobling mot Skagerakarena og nabolaget nord for Stevneplassen. I begge forslagene er det reservert areal til boligbygning (80 til 90 boliger).

På verkstedet var det stort engasjement. Deltakere jobbet i grupper for å gi kommunen og konsulentene sine tilbakemeldinger på de to parkkonseptene og innspill til midlertidig bruk. Midlertidige aktiviteter gir oppmerksomhet og liv til området, samtidig kan det være en arena for å teste og lære for mer permanente løsninger. Forslagene som har blitt vist på verkstedet er ikke endelig. Alle innspill vil bli tatt med i det videre planarbeidet.

I slutten av juni vil det legges fram en plan for midlertidig bruk av Stevneplassen. Vi ønsker at folk tar egne initiativ til aktiviteter og bruk av plassen, gjerne gjennom lag og foreninger. Kommunen må vurdere hva vi kan bidra med ut fra våre rammer. Rivning av gjerdet er et av tiltakene som kan igangsettes raskt. Det vil gjøre området lettere tilgjengelig.

Publisert: 05.05.2017 09:43
Sist endret: 05.07.2018 15:05