Hvor skal "Ibsenbiblioteket" ligge?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Onsdag 25. september skal formannskapet behandle saken om lokalisering av «Ibsenbiblioteket», og vedta om vi skal kjøre i gang fase 2 av arkitektkonkurransen.

Saken skal videre til endelig vedtak i bystyret i høst. Det er to lokaliseringsalternativer som er arbeidet videre med etter bystyrets vedtak 1. juni 2017 , Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Formannskapet vedtok å dele arkitektkonkurransen i 2 faser 29. august 2017. Det er gjennomført lokaliseringsanalyser av begge alternativene som en del av fase 1 av arkitektkonkurransen. Saken om lokalisering blir offentlig tirsdag 18. september.

Fase 1 av arkitektkonkurransen er gjennomført våren 2018. Tre arkitektteam har jobbet parallelt i en åtte ukers periode. Fase 1 ble lagt opp som en åpen dialog mellom arkitektteamene og kommunen. Målet var å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid, og politiske beslutninger, for prosjektet.
Arkitektteamene har jobbet med disse oppgavene:
1. Analyser og synergier på begge lokaliseringsalternativene; Kulturkvartalet og Meierikvartalet, for å få et best mulig underlag for valg av lokalisering for «Ibsenbiblioteket».
2. Innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet. Fokus på Ibsen i arkitektur og nye tjenester som innbyggerservice.
3. Innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.

Resultatene fra fase 1 gir mange gode innspill og ideer til videre prosess. Du kan lese mer om leveransen i heftene fra de tre arkitektteamene. Norske arkitekters landsforbund og Bylivssentret har bistått kommunen i prosessen med fase 1 arkitektkonkurranse.

Hefte 1 lag 1     Hefte 2 lag 1

Hefte lag 2        Hefte lag 3 

Utstilling av resultatene fra fase 1 arkitektkonkurranse

Utstillingen står i Hedvigs hybel - i foajeen til biblioteket - til 8. oktober. Velkommen til omvisning i utstillingen lørdag 15. september kl. 12.00 og 19. september kl. 18.00.

Arkitektteamene har vært sammensatt av disse firmaene:
Lag 1: JAJA arkitekter (DK) + Everyday studio (DK) + JAC studios (DK).
Lag 2: Arkitema arkitekter (DK/NO) + Rosan Bosch studio (DK) + Nan Dahlkild (DK)
Lag 3 (Wildcard lag – unge nyetablerte firma): Holt O’Brien arkitekter (NO) + Gattaca (NO) + AP+E (IE) + De Gayardon Bureau (IT)

Skisse som viser mulig volum og bruk av Kulturkvartalet.

Skisse som viser mulig volum og bruk av Meierikvartalet.

Publisert: 13.09.2018 13:43
Sist endret: 01.11.2018 14:15