Hvordan bli kvitt en kassert fritidsbåt?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 1. oktober får man 1000 kroner om man leverer små fritidsbåter til lovlig avfallsmottak.

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kroner per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Les mer om ordningen 

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene. I Skien kan båter opp til 15 fot leveres til Bjorstaddalen avfallsanlegg.

Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging og det finnes ennå ingen komplett oversikt over alle anlegg. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter. Det arbeides med å få på plass flere mottak for fritidsbåter i Grenland.

Oversikt over mottak for små båter kommer på sortere.no.

Fritidsbåter større enn 15 fot

Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene. Det er i dag noen få mottak på landsbasis som kan ta i mot båter som er større enn 15 fot.

Oversikt over mottak for store båter kommer på sortere.no.

Søke refusjon for en kassert fritidsbåt

For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt. Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Hvordan søke?

1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felt i skjemaet må fylles ut.

2.Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Publisert: 25.09.2017 12:43
Sist endret: 01.11.2018 14:17