Informasjonsmøte om Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune inviterer onsdag 18. oktober til informasjonsmøte hvor foreløpig skisse til områdeplan for Stevneplassen blir presentert.

Områdeplanen er basert på innspillene fra verkstedene som er gjennomført våren 2017. Vi vil også informere om de tiltakene som settes i gang nå i høst. 

Sted: Stevneplassen, Trafikksikkerhetshallen Hall B
Dato: onsdag 18. oktober kl. 18.00-20.00

I januar startet Skien kommune arbeidet med Stevneplassen – områderegulering og midlertidig bruk.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig og bymessig utvikling av Stevneplassen som en del av Nordre Falkum bydel i Skien, med boliger, offentlige rom og grøntområder samt andre aktiviteter. Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt fremtidig bolig/næring/tjenesteyting.

Mer informasjon om Stevneplassen 

Velkommen!

Publisert: 13.10.2017 12:39
Sist endret: 01.11.2018 14:17