17. maikomiteen 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Årets 17. mai komité er valgt.

Alle lag og foreninger i Skien ble invitert til å sende representanter til årets 17. maikomité, som hadde sitt konstituerende møte på rådhuset torsdag 25. januar. Alle komitémedlemmer bortsett fra sekretæren er frivillige fra lag, foreninger og politikken i Skien. Sekretær er Inger Marie Kongsbakk, som er ansatt ved rådmannskontoret. 

Skien har i 2018 valgt følgende 17. maikomité:

Leder:                 Kristoffer H. Skaate (grunnskolene)
Nestleder:           Kathrine Nakken (Skien by)
Sekretær:            Inger Marie B. Kongsbakk (sentraladm.)
Togsjef:              Halvor Berg-Hanssen (bystyret)
Korpsansvarlig: Jan Robin Herregaarden (Skien musikkråd/Skien Janitsjar)
Medlemmer:      Gustav Søvde (Skien menighet)
                           Erik Næs (formannskapet)
                           Jon Stiansen (Skiens Mannssangforening)
                           Tore Antor Svanes (veterankontakt)
                           Marco Gozzi (hovedutvalg for næring, friluft og kultur)
                           Representant for politiet

I tillegg vil beredskapssjef Svein Skaara delta på noen møter.

Spørsmål eller noe du lurer på i forbindelse med 17. mai?
Ring eller send en epost til:                 

Inger Marie B. Kongsbakk
Telefon: 35581300
Mobil: 920 30 542
E-post: inger-marie.kongsbakk@skien.kommune.no

Publisert: 22.01.2018 10:30
Sist endret: 21.02.2018 15:07