Iverksetter ytterligere tiltak i Odinsgate

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune styrker og iverksetter ytterligere tiltak som skal bidra til å trygge situasjonen for dem som er berørt av den tragiske hendelsen i Odinsgate i helgen.

Pårørende har tilbud fra kommunens kriseteam om oppfølging ved behov. Siden søndag ettermiddag har kommunens ansatte gått fra dør til dør for å kontakte samtlige beboere i Odinsgate. Det er også opprettet en kontakttelefon for pårørende, naboer og andre som føler seg berørt. Kontakttelefonen har nummer 47 67 79 37 og er åpen på dagtid alle hverdager.

Døgnkontinuerlig tilstedeværelse
Det ble tidligere i sommer etablert midlertidige team og et samarbeidsprosjekt med politiet som skal sikre økt tilstedeværelse i Odinsgate. Dette arbeidet videreføres og styrkes nå ytterligere. De neste to ukene vil kommunen i samarbeid med politiet sørge for døgnkontinuerlig tilstedeværelse i Odinsgate. 

Tilbud om annen bolig
Beboere som tidligere har ønsket å flytte, men som har takket nei til ny bolig, vil i løpet av dagen få tilbud om å annen bolig på nytt. Øvrige beboere som ønsker annen bolig kan ta kontakt med boligkontoret for videre bistand.

Langsiktig arbeid
Kommunen er videre i gang med flere av tiltakene som ble besluttet i Hovedutvalget for helse og velferd 7. juni. Tiltakene innebærer blant annet:  

  • Et utvidet samarbeid med Skien diakonale senter for å sikre botilbud til mennesker med aktiv rusproblematikk.  
  • Etablering av midlertidige team som gjennom økt tilstedeværelse skal bidra til et tryggere bomiljø og tettere kontakt med hjelpeapparatet. 
  • Brudd på husleieloven følges tettere opp.
  • Fire til seks midlertidige boliger (nødboliger) vil bli etablert løpet av høsten. Målet er å spre boligene bedre og å gi tilpassede tilbud til personer med ulike behov. 
  • Det jobbes med å etablere boenheter i en bemannet kvalifiseringsbolig for mennesker med pågående rusproblematikk som ikke ønsker kommunale tjenester eller andre former for rehabilitering.   
Publisert: 10.07.2017 15:09
Sist endret: 01.11.2018 14:17