Norges Vels Gründerpris - kandidater fra Skien?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du forslag til person som fortjener gründerpris?

Gründerprisen tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Prisen er etablert for å gi honnør til nyskaping og igangsetting og skal være en oppmuntring til gründeren for innsatsen.

Kandidaten skal ha gjort en innsats innen Norges Vel sitt virkeområde innen næringsutvikling:

  • Mat, kultur, opplevelse
  • Energi og miljø
  • Entreprenørskap og virksomhetsorganisering

Innsatsen skal være fremtidsretta og nyskapende og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet som for eksempel

  • Hente fram og ivareta lokale tradisjoner
  • Bruke lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Ha engasjement for kultur- og næringsutvikling

Det blir vektlagt at virksomheten bør føre til nye arbeidsplasser, bedriften bør ha en positiv økonomisk utvikling, og bedriften skal ikke ha eksistert i mer enn 10 år.

Hvordan komme med forslag?

Forslag til kandidater og begrunnelse må fylles ut i eget forslagsskjema og undertegnes av minst to personer. Merk at det ikke skal være nære relasjoner mellom forslagsstiller og kandidat. For øvrig kan alle sende inn forslag på kandidater, og fristen er 1. november 2017. Kanskje er dette en fin måte å hedre en person du kjenner for innsatsen! Premien er en sølvmedalje og et diplom.

Du finner mer informasjon om Norges Vels Gründerpris nettsidene til Norges Vel - der finner du også forslagsskjemaet.

Publisert: 20.09.2017 09:31
Sist endret: 01.11.2018 14:17