Kjernejournal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


1. mars fikk alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum kjernejournal. Alle innbyggere i Norge har nå fått kjernejournal.

Kjernejournal – samler viktige opplysninger

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige opplysninger om pasienten. Det kan være avgjørende når tiden er knapp.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder. Det som står om pasienten i fastlegens journalsystem, er ofte ikke tilgjengelig for andre behandlingssteder. I kjernejournal får fastlegen, helsepersonell på sykehus, legevakten og spesialister tilgang på lik og oppdatert informasjon om pasienten.

Når det haster å få tak i opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp.

  • Kjernejournal kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv.

Helsenorge.no – den offentlige helseportal

Innbyggerne finner sin kjernejournal ved å logge seg på med elektronisk ID på helsenorge.no. Oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no for å se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom bør man snakke med legen om dette bør registreres i kjernejournal

Kort om kjernejournal

  • kjernejournal samler viktige helseopplysninger om pasienten, slik som f.eks. fastlegen, nærmeste pårørende, adresse, legemidler, sykehusbesøk og alvorlige allergier/sykdommer.
  • kjernejournal henter opplysninger både fra offentlige registre, behandlende lege og det pasienten selv legger inn.
  • legen registrerer kritisk informasjon (alvorlige sykdommer/ tilstander/allergier)
  • pasienten  finner sin kjernejournal på helsenorge.no.
  • pasienten kan reservere seg  ved å logge seg inn på helsenorge.no, klikke på kjernejournal, gå til innstillinger.

Mer informasjon?

For helsepersonell: www.ehelse.no/kjernejournal
For innbygger: www.helsenorge.no/kjernejournal  

Publisert: 09.03.2017 08:43
Sist endret: 05.07.2018 15:05