Kommunedelplan for integrering til høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune sender i disse dager ut på høring kommunedelplan for integrering 2018-2030.

Skien kommune sender i disse dager ut på høring kommunedelplan for integrering 2018-2030. Ca. 12 % av befolkningen i Skien er innvandrere og vi utgjør til sammen et mangfoldig samfunn. Dette innebærer både muligheter og utfordringer. Den største ressursen vi har er menneskene som bor her. Utgangspunktet for integreringspolitikken er at alle skal få mulighet til å utnytte sine ressurser. Økonomisk og sosial likhet, likeverd og toleranse er sentrale verdier i dette arbeidet.

Vi vet likevel at en betydelig andel av befolkningen av ulike grunner står utenfor, eller er i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Dette kan resultere i opplevd utenforskap og fravær av integrering. Disse mekanismene spiller inn på den enkelte familie, og berører alle, inkludert barna.

Barnefattigdom handler om at barn ikke har anledning til å ta del i fritidsaktiviteter og andre opplevelser som er viktige for å skape trygghet og utvikling. Å investere i framtid og tenke langsiktig er helt sentrale grep for å lykkes både på individ- og samfunnsnivå.

Kommunedelplan for integrering som nå er ute til høring beskriver og peker på viktige emner i dette feltet. Temaer som berøres er: Levekår og sosial ulikhet, utenforskap, barnefattigdom, arbeidsliv og kvalifisering, helse, barnehage, skole, barnevern, kultur og fritid, frivillighetens rolle og deltakelse og medvirkning.

Samlet sett søker planen å gi et helhetlig bilde av hva som kan gjøres og hvilke strategier som bør velges for at vi skal lykkes med integrering i skienssamfunnet.

Integreringsplanen er en kommunedelplan og er derved et styringsdokument som skal gå over 12 år. Planens formål er å styre samfunnsutviklingen og peke på langsiktige perspektiver og helhetlig tenkning innen feltet.

Publisert: 02.10.2017 12:13
Sist endret: 01.11.2018 14:17