Kurs for pårørende til personer med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Våren 2018 arrangerer Skien kommune og Demensforeningen kurs for deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Kurset "Pårørendeskolen" arrangeres på Klyvetunet og består av fire samlinger.  Første kursdag er 1. mars.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kursets innhold
Pårørendeskolen arrangeres på Klyvetunet i Skien. Kurset består av fire samlinger med følgende temaer:
1. mars: Ulike sykdommer som fører til demens v/Kristin Prestegaard, fastlege Gulset legekontor
8. mars: Pårørendeerfaringer
15. mars: Kommunikasjon og samhandling v/Leonila Juvland, Sykepleier MSc, demensteam
22. mars: Vergemål v/Anne- Karine Tverråen, Fylkesmann i Telemark- Sosial- og helseavdeling

Alle samlingene varer fra kl. 18.00-21.00.
Kurset er gratis og det vil bli enkel servering.

Målsetting
Pårørendeskolens mål er å:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Åpenhet i trygge omgivelser
Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Har du behov for avlastning for å kunne delta på kurset, vil prøve å være behjelpelig med det.
For nærmere opplysninger, kontakt:

Leonila Juvland
Tlf: 35504924
Mobil: 45638341
E-post: Leonila.juvland@skien.kommune.no

Liv Molteberg
Tlf: 35544589
Mobil: 45618185
E-post: liv.molteberg@skien.kommune.no

Publisert: 23.02.2018 10:32
Sist endret: 01.11.2018 14:16