Legater trenger søkere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skiens legater savner flere søkere! Kommunen har mye penger å dele ut hvis du er ung, under utdanning og har dårlig råd. Og om du har trøbbel med å få økonomien til å gå rundt.  Men få vet om dem.

-   Tidligere har det vært veldig få søkere og alle har fått inntil 12000 i støtte fra legatene, sier leder av Skien legatfond, Roger Hegland.

Legatet er en sammenslåing av 15 mindre legater. Noe er til sosiale formål, som Roger Hegland er leder for. Det andre har som formål  å gi støtte til høyere utdanning for evnerik ungdom hjemmehørende i Skien.

I tillegg skal Frelsesarmeen i Skien tildeles kr. 1.500 til barne- og ungdomsarbeid.

Hvis du er i slekt med Hjørdis Nærum Nielsen, uansett bosted, kan du ha fortrinn til hjelp.

Dette er kravene:

  • Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 3 siste år
  • Egen inntekt bør ikke overstige kr. 70.000,
  • Egen formue bør ikke overstige kr. 220.000,- (tilsvarer Lånekassens tak)
  • Søker bør ikke ha fått tildelt midler fra utdanningslegatene siste 3 år
  • Søkere som er sent i utdanningsfasen prioriteres
  • Søkere som er dårlig stilt økonomisk prioriteres
  • Tildelt beløp avhenger av søkermasse

Grunnkapitalen til Skien legatfond er 4,2 millioner kroner, og det er renteavkastningene på ca 50.000 kroner som deles ut hvert- Vi har ikke fått delt ut alt fordi søknadene har vært for få, sier Roer Hegland, som forteller at frikapitalen nå er på kroner

Fristen for å søke er 31. desember, og pengene deles ut i april.

Les mer om søknaden her:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/servicesenteret/legater---skien-skolelegat/

 

Publisert: 05.12.2017 11:08
Sist endret: 01.11.2018 14:17