Husk høringsfristen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høringsutkast til melding om boligtiltak til helse- og omsorgsformål 2019-2030 er sendt ut på høring.

Meldingen skal danne grunnlag for fremtidige boligtiltak innenfor helse og omsorg, og gjelder utvalgte brukergrupper.

Melding boligtiltak kommunalområdet helse og velferd 2019-2030

Meldingen er inndelt i tre overordnede tjenesteområder:

1. Eldre
2. Tilrettelagte tjenester
3. Psykisk helse og/eller rus

Kommunalområdet Helse og velferd ønsker tilbakemeldinger til disse satsningsområdene.
Fokus skal være på valg av boligformer og boligtyper innen de aktuelle tjenesteområder. Endelig melding vil benyttes som grunnlag i det videre planleggings- og utviklingsarbeid av tjeneste- og boligtilbudet.

Høringsfrist er 15 mars 2019

Hovedutvalget for helse og velferd behandlet meldingen i november 2018 under sak 47/18, med vedtak om at meldingen tas til orientering og meldingen settes opp til ny behandling etter endt høringsrunde (se vedtaket HER)

 

Det legges opp til en åpen høring. Det betyr at alle som ønsker gis anledning til å fremme høringssvar. Lokalutvalgene, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet er de formelle høringsinstanser i saken.

Etter høringsrunde og offentlig ettersyn vil meldingen legges fram til andre gangs behandling i Hovedutvalg for helse og velferd (HOHV) før endelig behandling i Bystyret i våren 2019.

 

Høringssvar kan skrives inn under evt. sendes på e-post til: postmottak@skien.kommune.no

Tilbakemelding på boligmelding 2019-2030

 

Publisert: 19.01.2019 10:00
Sist endret: 22.01.2019 12:55