Milepæl for "Ibsenbiblioteket"

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi er ved en viktig og spennende milepel for «Ibsenbiblioteket». Første fase av arkitektkonkurransen er klar for utlysning.

Der inviterer vi tverrfaglige arkitektteam til å jobbe med analyser, skisser og idéer for de to lokaliseringsalternativene, Meierikvartalet og Kulturkvartalet. En del av oppgaven til arkitektteamene blir å utrede hvilke synergieffekter som kan utløses på begge lokaliseringsalternativene. De skal også belyse hvordan Ibsen-tema kan inngå som en del av arkitekturen i prosjektet. Vi skal velge tre arkitektteam som skal jobbe i mai og juni. Det blir en utstilling av resultatene i sommer som er åpen for publikum.

Resultatet fra første fase i arkitekskonkurrransen danner grunnlag for en sak som skal til politisk behandling høsten 2018. Der vil  vil lokalisering besluttes.

Del av byutviklingen

”Ibsenbiblioteket” skal være et viktig bidrag i byutviklingen i Skien. Det skal være med å gjøre Skien til et attraktivt reisemål og utvikle byen som en Ibsen-by til glede for både innbyggere og tilreisende. I tråd med bibliotekets samfunnsoppdrag, er det et mål at «Ibsenbiblioteket» skal føre til økt samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse. Biblioteket er en av de arenaene som bidrar til å skape like muligheter og å redusere forskjeller mellom innbyggerne. Dette ønsker Skien kommune å bruke aktivt ved å integrere et utvidet servicesenter, enkel veiledning fra NAV og en utvidet turistinformasjon i biblioteket.

Oversiktskart arkitektkonkurranse

Publisert: 16.02.2018 12:44
Sist endret: 01.11.2018 14:16