Møteplan 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


{"Id":1076,"Effects":[]}

Politisk møteplan for 2018 er klar.

Bystyret vedtok 16. november møteplan 2018 for Bystyret, Formannskapet, Partssammensatt utvalg, Kontrollutvalget, Klagenemda, Hovedutvalgene, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Møtedatoene kan leses på lenken http://opengov.cloudapp.net/meetings/skien
eller ved å gå inn på Skien kommunes hjemmesider
skien.kommune.no – POLITIKK OG INNSYN – Politiske møter – Møteplan og sakslister - UTVALG

Publisert: 06.12.2017 13:40
Sist endret: 01.11.2018 14:17